Kody promocyjne są wykorzystywane na etapie płatności. Jeśli posiadasz kod, wybierz ofertę zgodną z promocją, uzupełnij dane oferty i na ostatnim kroku Płatności wykorzystaj swój kod promocyjny.
- Ads will be published in the form of notification in the mobile application PracaSpawacz.pl
- Ad will be published in the profile of PracaSpawacz.pl on the social networking site Facebook