Kody promocyjne są wykorzystywane na etapie płatności. Jeśli posiadasz kod, wybierz ofertę zgodną z promocją, uzupełnij dane oferty i na ostatnim kroku Płatności wykorzystaj swój kod promocyjny.
- Die Bekanntmachung erscheint in Form einer Benachrichtigung auf der Mobil App PracaSpawacz.pl
- Die Bekanntmachung erscheint im Profil der Website PracaSpawacz.pl, im Sozialnetzwerk Facebook