Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora i oblicz
wynagrodzenie za wykonaną usługę
Wybierz czy płacisz pełny ZUS lub czy korzystasz z dwuletniej
refundacji i płacisz zmniejszony ZUS.
Wpisz swoją stawkę godzinową:
Wpisz ilość przepracowanych godzin:
h
Składka Społeczna ZUS:
Składka zdrowotna i wypadkowa ZUS:
Skala podatku:
Kwota obsługi biura księgowego:
Suma całkowita usługi: 31,40
Dochód: 31,40
Podatek do zapłaty: 31,40
Kwota na rękę (NETTO): 31,40
Stawka na rękę (NETTO): 31,40
Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online