Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora
i oblicz wynagrodzenie za wykonane dzieło.
Wynagrodzenie brutto:
Wpisz ilość przepracowanych godzin:
h
Podatek do zapłaty: 31,40
Kwota na rękę (NETTO): 31,40
Stawka na rękę (NETTO): 31,40
Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online