Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora
i oblicz wynagrodzenie z umowy o pracę.
Twoje wynagrodzenie brutto:
Skala podatku:
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe:
%
Ilość przepracowanych godzin:
h
Łączny koszt pracodawcy: 31,40
Kwota na rękę (NETTO): ~ 31,40
Stawka na rękę (NETTO): ~ 31,40
Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online