OSS Metalko przy METALKO sp. z o.o.
Nazwa ośrodka szkoleniowego:
OSS Metalko przy METALKO sp. z o.o.
Profil ośrodka szkoleniowego:
Ośrodek Szkolenia Spawaczy przy "Metalko" sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi szkolenia spawaczy w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym oraz ponadpodstawowe egzaminy uprawniające, rozszerzające i sprawdzające w oparciu o normę
EN 287-1:2004 i PN-EN 287-2 w następujących metodach:

spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) - 311
spawanie ręczne łukowe elektrodą otuloną - 111
spawanie ręczne łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego - TIG - 141
spawanie półautomatyczne elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego/aktywnego lub mieszanek z gazem aktywnym- 131/135

Kursy podstawowe i ponadpodstawowe są przeprowadzane w nastepujących grupach materiałowych:

-stale niskowęglowe i niskostopowe (Re<= 355 MPa)
-stale do pracy w podwyższonych temperaturach
-stale niskostopowe (Re>355 MPa)
-stale stopowe ferrytyczne i martenzytyczne
-stale stopowe austenityczne
-aluminium i jego stopy
-nikiel

Ośrodek posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 114/2004 uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy na poziomie podstawowym.

Kursy ponadpodstawowe przeprowadzane są na podstawie świadectwa uznania Nr 1/3/95, UDT do prowadzenia szkolenia i organizowania egzaminowania spawaczy zgodnie z warunkami technicznymi Doru Technicznego DT-S/94.

Przeprowadzane są również egzaminy spawaczy pod nadzorem TÜV- Rheinland.

W Ośrodku Szkolenia Spawaczy przeprowadza się szkolenia spawaczy tworzyw termoplastycznych zgodnie z Warunkami Technicznymi Dozoru Technicznego
WDT-ST-1/00.
Szkoleniu podlegają spawacze i zgrzewacze tworzyw termoplastycznych w następujących metodach:

spawanie gorącym powietrzem, wachlarzowe (WF)
spawanie gorącym gazem dyszą do szybkiego spawania (WZ)
spawanie ekstruzyjne (WE)
zgrzewanie doczołowe (HS)
zgrzewanie polifuzyjne (HMS)

Szkolenie przeprowadzane są w następujących grupach materiałowych:

polipropylen
polietylen
PVDF
PVC

Ośrodek posiada Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr OST-03/02 do szkolenia i/lub organizowania egzaminowania spawaczy i/lub zgrzewaczy.
Ośrodek Szkolenia Spawaczy został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.04/00099/2009.
Adres kursu:
KONTAKT

\"METALKO\" sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Tel +48 504-241-764
+48 603-974-859


Kurs spawania
  • 135 MAGSpawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego
  • 131 MIGSpawanie łukowe drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego
  • 141 TIGSpawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych
  • 111 MMARęczne spawanie elektrodą otuloną
  • 311Spawanie acetylenowo-tlenowe
Jednostka certyfikująca
Brak informacji
Informacje dodatkowe:
Brak informacji
Adres ośrodka / szkoły
Ośrodek Szkolenia Spawaczy przy \\
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-18 Wyświetleń: 2285