Ogólnopolski portal dla branży spawalniczej
Strona główna > Jak napisać dobre ogłoszenie o pracy?

Jak napisać dobre ogłoszenie o pracy?

Oferta pracy dla spawacza, ślusarza, mechanika lub innego fachowca, którą firma publikuje w sieci, staje się nie tylko informacją dla potencjalnych pracowników, ale także wizytówką samego przedsiębiorstwa. Ogłoszenie mogą znaleźć bowiem zarówno fachowcy poszukujący zatrudnienia w danej branży, jak i kontrahenci. Co więcej: wiele firm traktuje etap rekrutacji jako pewien element działań marketingowych, ponieważ pozwala on na ukazanie organizacji jako wiarygodnego, rzetelnego i cenionego pracodawcy.

SANY stawia na ujednolicenie swoich fabryk

Jak napisać ofertę pracy dla specjalistów (np. spawaczy, monterów, ślusarzy)? Jakie informacje powinny się w niej znaleźć?

Niezależnie od stanowiska i branży, w jakiej prowadzona jest rekrutacja, istotne będą:


Nagłówek ogłoszenia

Tytuł oferty nie musi być długi. Wystarczy zaledwie kilka słów, które podsumują najważniejsze informacje o zatrudnieniu i odpowiedzą na pytania:

 • kogo szuka firma?
 • gdzie będzie pracować osoba zatrudniona?
 • jaka jest najważniejsza zaleta oferowanej pracy?

Na pierwszym miejscu powinna znaleźć się nazwa stanowiska albo specjalizacji (np. spawacz konstrukcji stalowych albo spawacz maszyn), można dodać również nazwę branży lub wykorzystywanej technologii (np. spawacz MIG/TIG). Oprócz tego warto wskazać miejsce zatrudnienia - miejscowość, ewentualnie (w przypadku pracy za granicą) kraj. Na trzecim miejscu wielu pracodawców umieszcza kluczową zaletę danej oferty, np. informację o stawce godzinowej albo informację o tym, że kandydat do pracy za granicą nie musi biegle znać języka obcego.

 • Spawacz konstrukcji stalowych - metoda MIG/MAG - Warszawa
 • Spawacz/monter w branży budowlanej - Białystok
 • Spawacz TIG - Niemcy - bez znajomości języka


Dane firmy (pracodawcy), strona WWW i logo

Umieszczenie w ogłoszeniu o pracy dokładnych danych pracodawcy lub agencji pracy pokazuje, że oferta jest wiarygodna. Oprócz podstawowych informacji, takich jak nazwa firmy i adres jej siedziby, można podać również NIP lub KRS oraz Regon.

Zawsze warto umieścić w ogłoszeniu o pracy adres strony internetowej przedsiębiorstwa oraz jej logo - dzięki temu marka zyskuje większą rozpoznawalność jako pracodawca.


Dane kontaktowe firmy (pracodawcy)

W ogłoszeniach o pracy znajduje się przycisk, który umożliwia wysłanie zgłoszenia aplikacyjnego z CV. Warto jednak ułatwić kandydatom kontakt z firmą jeszcze zanim wyślą oni aplikację. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie w ofercie pracy nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego osoby odpowiedzialnej za rekrutację, która będzie mogła udzielić dodatkowych informacji.

Jeśli w przedsiębiorstwie nie ma wyznaczonego pracownika zajmującego się zbieraniem zgłoszeń, wystarczy założenie dodatkowego adresu mailowego specjalnie na potrzeby prowadzonej rekrutacji. Dzięki temu kandydaci zyskają możliwość zadania pytań.


Opis firmy (pracodawcy)

Bardzo ważnym z punktu widzenia marketingu elementem anonsu jest prezentacja samego pracodawcy. Co napisać w ogłoszeniu o pracy na temat firmy? Opis nie powinien być długi - ok. 4 - 5 linii tekstu w zupełności wystarczy. W prezentacji firmy można umieścić m.in.:

 • zakres działania przedsiębiorstwa - branżę/sektor gospodarki (np. praca w branży budowlanej, praca w stoczni) albo rodzaj wytwarzanych produktów (np. praca w fabryce samochodów, praca przy montażu mebli),
 • najważniejsze sukcesy - czyli wszystko to, co sprawia, że pracownicy mogą czuć się dumni, że należą do jej zespołu, np.: długoletnia obecność na rynku, rozpoznawalność marki na rynku lokalnym/krajowym/międzynarodowym, nowoczesne zaplecze techniczne, intensywny rozwój,
 • główne wyróżniki - takie jak najsłynniejsze zrealizowane projekty, najważniejsze zrealizowane współprace itp.


Opis stanowiska - główna treść ogłoszenia o pracy (dla szlifierza, montera, mechanika, spawacza lub innych fachowców)

Treść (tekst) ogłoszenia o pracy składa się z trzech głównych części: opisu stanowiska, opisu wymagań oraz oferowanych warunków zatrudnienia. Najczęściej w ogłoszeniach o pracy te elementy pojawiają się właśnie w takiej kolejności. Jednak podczas przygotowywania treści oferty łatwiejsza może okazać się odwrotna kolejność, czyli zebranie najpierw wymagań wobec kandydata i zapewnianych warunków zatrudnienia, a dopiero po ich wypisaniu - przygotowanie ogólnego opisu stanowiska. W ten sposób łatwiej jest przejść od szczegółu do ogółu i uniknąć powtarzania informacji.


Opis stanowiska pracy - powinien dostarczyć potencjalnemu pracownikowi najważniejszych informacji na temat stanowiska pracy. Warto zamieścić tu takie dane, jak:

 • powtórzenie nazwy stanowiska pracy,
 • branżę lub specjalizację, którą będzie zajmował się pracownik,
 • zakres obowiązków/czynności wykonywanych na stanowisku pracy (często poprzedza się je zwrotem "Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą" albo "Czym będziesz się zajmować"),
 • informację o organizacji pracy, np. systemie zmianowym,
 • termin rozpoczęcia pracy albo termin, do którego należy przesłać aplikację,
 • dodatkowe informacje, które dadzą kandydatowi pełniejszy obraz przyszłej pracy.


Opis wymagań wobec kandydata - najczęściej poprzedzany nagłówkiem "Oczekujemy" lub "Czego oczekujemy". W tej sekcji powinny znaleźć się wszystkie ważne wymagania, które kandydat powinien spełnić, aby mieć szansę na pozytywne przejście rekrutacji. Najczęściej wśród wymagań pojawiają się m.in.:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • minimalny wymagany staż pracy w branży, znajomość specyfiki branży,
 • możliwość wykazania się wskazanymi umiejętnościami,
 • znajomość określonych technologii/metod/technik pracy,
 • znajomość określonych urządzeń/maszyn,
 • dodatkowe umiejętności, np. umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • posiadane certyfikaty/uprawnienia,
 • w przypadku pracy za granicą: znajomość języka obcego (jeśli nie jest wymagana, również warto o tym wspomnieć w ogłoszeniu),
 • posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdów (jeśli tak - koniecznie należy wskazać również kategorię prawa jazdy),
 • gotowość do pracy w terenie/na wyjazdach,
 • gotowość do pracy na wysokości,
 • wymóg posiadania własnego sprzętu/odzieży roboczej/środków ochrony,
 • wymóg pozytywnego przejścia prezentacji/testu sprawdzającego umiejętności, organizowanego przez pracodawcę.


Opis oferowanych warunków pracy - poprzedzany najczęściej nagłówkiem "Oferujemy" lub "Co oferujemy". Ta część ogłoszenia ma przekonać fachowca do pracy u danego pracodawcy. Warto wymienić tu wszystkie zalety miejsca pracy oraz działania firmy, prowadzone z myślą o pracownikach, np.:

 • dobre warunki pracy (np. pracę wewnątrz budynku, w hali),
 • dobrą atmosferę współpracy, nastawienie na potrzeby i oczekiwania pracowników,
 • możliwość długoterminowej współpracy,
 • dostęp do nowoczesnego zaplecza maszyn i urządzeń,
 • możliwość wypracowania płatnych nadgodzin,
 • możliwość uzyskania premii/dodatków/nagród,
 • możliwość uzyskania zaliczki,
 • elastyczny czas pracy,
 • elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B),
 • zaopatrzenie pracownika w wysokiej jakości odzież roboczą i środki ochrony,
 • benefity pozapłacowe (np. dodatkowe ubezpieczenia, dofinansowanie urlopów, dofinansowanie kart sportowych, talony do sklepów).


Forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy, płaca netto

W dobrze przygotowanym formularzu do publikacji ogłoszenia te trzy pozycje stanowią najczęściej odrębne pola:

 • Forma zatrudnienia - np. umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B. Jeśli praca będzie wykonywana za granicą w ogłoszeniu warto wspomnieć, czy umowa zawierana będzie według polskiego prawa, czy według prawa obowiązującego w docelowym kraju zatrudnienia.
 • Wymiar czasu pracy - w tym przypadku chodzi o określenie liczby godzin roboczych w ciągu dnia pracy - czy jest to wymiar np. 1/4, 1/2 czy pełnego etatu. Dodatkowe szczegóły - np. możliwość elastycznego czasu pracy, wypracowania nadgodzin albo pracy w systemie zmianowym - można umieścić w opisie stanowiska pracy.
 • Płaca netto - to jedna z najważniejszych informacji w ogłoszeniu. Zachęcamy, aby podawać kwotę netto za miesiąc pracy. W przypadku płacy w walucie obcej - rekomendujemy podawanie kwoty w przeliczeniu na PLN, a dodatkowo umieszczenie w opisie ogłoszenia, że pensja wypłacana jest w walucie.


Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kandydaci powinni o tym pamiętać, ale informację o wymaganej klauzuli można zamieścić również w opisie ogłoszenia. Wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby firma w ogóle mogła przystąpić do rozpatrywania aplikacji w czasie procesu rekrutacji.


O czym jeszcze warto pamiętać podczas redagowania ogłoszenia o pracy?

Choć oferta pracy ma - jak wspomnieliśmy - pewien wpływ na kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, to jest to przede wszystkim komunikat. Dlatego warto zadbać, aby tekst był maksymalnie przejrzysty:

 • do podziału tekstu warto wykorzystać nagłówki,
 • ewentualne opisy powinny być krótkie - ogłoszenia nie lubią długich i rozbudowanych zdań,
 • w opisach wymagań czy oferowanych warunków pracy świetnie sprawdzają się wypunktowania, informacje wypisane od myślników,
 • przejrzysty, łatwy do przeskanowania wzrokiem układ tekstu zachęca do czytania i prezentuje się bardziej profesjonalnie,
 • treść ogłoszenia nie musi być redagowana przez copywritera, ale warto sprawdzić, czy nie wkradły się do niej pomyłki, literówki, błędy.


Świetne rozwiązanie na przyszłość: gotowy szablon ogłoszenia o pracy dla ślusarza, spawacza, szlifierza…

Naprawdę dobrze napisana oferta pracy dla spawacza, mechanika czy innego fachowca z branży przemysłowej to dziś rzadkość. Można zauważyć, że starannie zredagowane ogłoszenia, publikowane np. w mediach społecznościowych, spotykają się z dużym uznaniem i pozytywnymi komentarzami ze strony kandydatów. Jest zatem o co walczyć.

Firmom, które prowadzą rekrutację pracowników dla przemysłu stale albo też publikują ogłoszenia o pracy co pewien czas, warto polecić metodę, stosowaną np. przez agencje pracy. Polega ona na przygotowaniu wewnętrznego szablonu, który w razie potrzeby jedynie wypełnia się konkretnymi informacjami, odpowiednimi do danego stanowiska. Jest to wzór oferty pracy, zgodny z wymogami przedsiębiorstwa, a jednocześnie przygotowany z myślą o skutecznej rekrutacji kandydatów.

Dla ułatwienia zadania osobie przygotowującej ogłoszenie można sporządzić nawet dłuższą listę różnych opcji i podczas redagowania oferty po prostu powybierać z niej te elementy, które będą pasowały do prowadzonej rekrutacji. Natomiast opis firmy może być identyczny w każdym ogłoszeniu. Dzięki temu znacznie zmniejsza się ryzyko, że istotne dane zostaną pominięte. Każde publikowane ogłoszenie jest kompletne, a jego zredagowanie trwa znacznie krócej.

Prostokąt wizytówki