Ogólnopolski portal dla branży spawalniczej
Strona główna > Wiadomości > Branżowe Centra Umiejętności a kształcenie młodych spawaczy
Kwadrat oferty

Branżowe Centra Umiejętności a kształcenie młodych spawaczy

Anna Musz
Anna Musz
15.02.2023

Trwa właśnie drugi nabór wniosków w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Dzięki programowi docelowo w Polsce powstać ma 120 ośrodków, w których uczniowie, studenci i pracownicy danej branży będą mogli się kształcić oraz zdawać egzaminy potwierdzające ich umiejętności. Na liście dziedzin wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki znalazły się dwa zawody z branży spawalniczej: monter systemów rurociągowych oraz technik spawalnictwa.

Trwa właśnie drugi nabór wniosków w konkursie na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności. Dzięki programowi docelowo w Polsce powstać ma 120 ośrodków, w których uczniowie, studenci i pracownicy danej branży będą mogli się kształcić oraz zdawać egzaminy potwierdzające ich umiejętności. Na liście dziedzin wskazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki znalazły się dwa zawody z branży spawalniczej: monter systemów rurociągowych oraz technik spawalnictwa.

  • W ramach KPO rozpisany został konkurs pod hasłem "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)".
  • Do udziału w konkursie uprawnione są zarówno organy prowadzące szkoły zawodowe oraz centra kształcenia zawodowego, jak i organizacje branżowe ze wskazanych dziedzin.
  • W wykazie dziedzin objętych konkursem uwzględnione zostały 24 branże, w tym mechaniczna z dwoma zawodami z obszaru spawalnictwa (Technik spawalnictwa i Monter systemów rurociągowych).

Konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności to przedsięwzięcie stanowiące odpowiedź na skutki pandemii COVID-19 oraz wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego. W ramach KPO rozpisany został konkurs pod hasłem "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)" - jego efektem ma być stworzenie warunków do kształcenia młodych kadr dla różnych branż gospodarki. Jednocześnie program ma ułatwić nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi a szkołami zawodowymi i uczelniami oraz instytutami badawczymi.

Do udziału w konkursie uprawnione są zarówno organy prowadzące szkoły zawodowe oraz centra kształcenia zawodowego, jak i organizacje branżowe ze wskazanych dziedzin. Mogą one starać się o przyznane środków na stworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, skierowanych do uczniów, studentów, czy też pracowników z danej branży.

Branżowe Centra Umiejętności również dla branży spawalniczej

Docelowo każde z Branżowych Centrów Umiejętności zapewni kształcenie fachowców dla jednej z dziedzin gospodarki. W wykazie dziedzin objętych konkursem uwzględnione zostały 24 branże, w tym mechaniczna z dwoma zawodami z obszaru spawalnictwa (Technik spawalnictwa i Monter systemów rurociągowych). Oprócz nich na liście znalazły się również branże: budowlana (z takimi zawodami, jak Technik budowy dróg, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Monter stolarki budowlanej), metalurgiczna (Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego oraz Technik przemysłu metalurgicznego), transportu kolejowego (w tym Technik budownictwa kolejowego, Technik elektroenergetyk transportu szynowego i Technik transportu kolejowego), czy też górniczo-wiertnicza (Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż oraz Technik górnictwa odkrywkowego). Ponadto program dotyczy również takich zawodów, jak zegarmistrzowie, złotnicy, drukarze, włókiennicy, cukiernicy, rybacy, elektroradiolodzy, opiekunowie środowiskowi czy fryzjerzy.

Zapisz się na Newsletter. Nowe aktualności i oferty pracy prosto na Twój email.

Odbieraj informacje o aktualnych ofertach pracy, szkoleniach firmach i wydarzeniach z branży. Codzienna dawka informacji prosto na Twój email.

Zgłoszenia do 3 kwietnia

Organy i organizacje uprawnione do udziału w konkursie mogą składać wnioski za pośrednictwem formularza on-line udostępnionego w serwisie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kompletne zgłoszenia należy przesłać do 3 kwietnia 2023 r. do godz. 16:00. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.frse.org.pl.

Prostokąt księgowość