Ogólnopolski portal dla branży spawalniczej
Strona główna > Wiadomości > Czysta energia a konkurencyjność polskiego przemysłu
Kwadrat księgowość

Czysta energia a konkurencyjność polskiego przemysłu

Anna Musz
Anna Musz
17.08.2022
Źródło: WiseEuropa

Im większy udział OZE w produkcji energii elektrycznej tym niższa emisyjność przemysłu. Emisyjność sektora energetycznego ma więc istotny wpływ na emisyjność innych sektorów gospodarki - zauważa Krzysztof Bocian, współautor raportu „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu” opracowanego przez analityków think-tanku WiseEuropa oraz fundacji RE-Source Poland Hub.

Najważniejsze informacje o branży spawalniczej i przemyśle ciężkim

WAŻNE

Im większy udział OZE w produkcji energii elektrycznej tym niższa emisyjność przemysłu. Emisyjność sektora energetycznego ma więc istotny wpływ na emisyjność innych sektorów gospodarki - zauważa Krzysztof Bocian, współautor raportu „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu” opracowanego przez analityków think-tanku WiseEuropa oraz fundacji RE-Source Poland Hub.

  • Bez dekarbonizacji polski przemysł narażony jest na szereg trudności, w tym przede wszystkim wzrosty lub znaczne wahania cen energii, ale także na problemy z samym dostępem do energii.
  • Średnio- i długoterminowe inwestycje w obniżanie emisyjności mogą pomóc w utrzymaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.
  • Już teraz przemysł energochłonny może korzystać z gwarantowanych dostaw czystej energii produkowanej z OZE poprzez rozwiązania rynkowe, takie jak umowy cPPA i przygotować się na nadchodzące w przyszłości zmiany - mówi Paweł Wróbel, dyrektor fundacji RE-Source Poland Hub oraz współautor raportu.

Twórcy raportu uzasadniają, że czysta energia może pomóc branży przemysłowej w Polsce w utrzymaniu konkurencyjności. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że ceny energii produkowanej z OZE oraz atomu są niższe, niż energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. W najkorzystniejszej sytuacji są pod tym względem kraje, w których już teraz "zielona" energia ma znaczny udział w rynku. W przypadku innych państw wszystko zależy od zdolności do szybkiej transformacji systemu energetycznego w stronę źródeł odnawialnych.

Bez dekarbonizacji polski przemysł narażony jest na szereg trudności, w tym przede wszystkim wzrosty lub znaczne wahania cen energii, ale także na problemy z samym dostępem do energii. Mówi o tym Wojciech Lewandowski, współautor wspomnianego raportu:

Obecna podatność przemysłu energochłonnego na wahania cen energii z paliw kopalnych i problemy z ich dostępnością istotnie wpływają na stabilność otoczenia gospodarczego, w którym przedsiębiorstwa produkcyjne prowadzą swoją działalność. Coraz większą presję na polskich producentów wywierają też kontrahenci zagraniczni oczekujący informacji o wpływie ich działalności na środowisko. Konieczne działania związane z dekarbonizacją i zaopatrzeniem w czystą, zieloną energię trzeba podejmować teraz, a nie odkładać je na później.

Zapisz się na Newsletter. Nowe aktualności i oferty pracy prosto na Twój email.

Odbieraj informacje o aktualnych ofertach pracy, szkoleniach firmach i wydarzeniach z branży. Codzienna dawka informacji prosto na Twój email.

Autorzy raportu przewidują, że podtrzymanie systemu energetycznego opartego na węglu przyczyni się do znacznie wolniejszego spadku cen energii, niż będzie to miało miejsce w krajach dokonujących transformacji energetycznej. Równie istotne okazują się sygnały otrzymywane z Unii Europejskiej - w tym związane z zakupem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Tymczasem głównym źródłem emisji gazów w przemyśle - oprócz emisji bezpośrednich z procesów przemysłowych - są właśnie te związane z produkcją energii elektrycznej. Średnio- i długoterminowe inwestycje w obniżanie emisyjności mogą pomóc w utrzymaniu konkurencyjności polskiego przemysłu.

Jednym z ważnych celów polityki przemysłowej powinno być - argumentują analitycy - zapewnienie przedsiębiorcom odpowiednich warunków prawnych i finansowych, aby mogli oni rozwijać technologie pozwalające na zmniejszenie emisyjności procesów produkcyjnych.

Udział w transformacji energetycznej daje przedsiębiorcom jeszcze jeden mocny argument. Unia Europejska dysponuje instrumentami prawnymi, które mają na celu wdrażanie standardów środowiskowych, a to może pośrednio przekładać się na zrównoważenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorców polskich z unijnymi.

Paweł Wróbel, dyrektor fundacji RE-Source Poland Hub oraz współautor raportu „Zielone koło ratunkowe. Dostęp do czystej energii warunkiem konkurencyjności polskiego przemysłu” tak charakteryzuje potrzebne działania:

Wśród dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych największą rolę odgrywać będzie elektryfikacja procesów produkcyjnych i wykorzystanie zielonego wodoru. Konsekwencją tych działań będzie wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony przemysłu. Dlatego konieczna jest koordynacja działań w tym sektorze z transformacją sektora energetycznego i odpowiednie zaplanowanie całego procesu. Natomiast już teraz przemysł energochłonny może korzystać z gwarantowanych dostaw czystej energii produkowanej z OZE poprzez rozwiązania rynkowe, takie jak umowy cPPA i przygotować się na nadchodzące w przyszłości zmiany.

Twórcy raportu wskazują, że dzięki zastosowaniu tych mechanizmów, a tym samym dzięki wyrównaniu warunków konkurencji, przenoszenie produkcji do naszej części Europy (UE) może stać się realnie opłacalne. To z kolei oznaczałoby korzyści dla polskich przedsiębiorców z branży przemysłowej.

Prostokąt wizytówki